Dacă doriţi să comentaţi, Dezvoltare personală

Caracterul dual al minţii

Citat din   Joseph Murphy – Puterea extraordinară a subconştientului tău

Caracterul dual al minţii

Deşi nu pare evident, mintea este alcătuită din două părţi distincte. Linia de demarcaţie dintre ele este binecunoscută tuturor filozofilor din zilele noastre. Cele două aspecte ale mentalului sunt fundamental diferite, căci domeniile lor de acţiune sunt distincte. În mod obişnuit ele sunt numite: mentalul obiectiv şi mentalul subiectiv, adică mentalul conştient şi cel subconştient, spiritul treaz şi cel care doarme, eul de suprafaţă şi eul profund, mentalul ce supraveghează acţiunile voluntare şi cel ce supraveghează acţiunile involuntare, masculinul şi femininul. Pentru a desemna acest caracter dual al minţii vom folosi în continuare termenii: conştient şi subconştient.

 …Uneori, mentalul conştient este numit şi mental obiectiv, pentru că prin el sunt cunoscute obiectele exterioare. Mentalul obiectiv are conştiinţa lumii obiective, pe care o percepe cu ajutorul celor cinci simţuri. El învaţă prin observare directă, prin experimentare sau prin educaţie. După cum am mai spus, principala sa îndatorire este aceea de a raţiona.

Subconştientul este numit adesea şi mental subiectiv. El ia cunoştinţă de ceea ce vă înconjoară prin mijloace specifice, independente de cele cinci simţuri, percepînd realitatea prin intuiţie. Subconştientul este sediul emoţiilor, arhiva amintirilor voastre. Mentalul subiectiv se manifestă cel mai pregnant atunci cînd cel obiectiv este total pasiv. Deci, el reprezintă o parte a conştiinţei care se manifestă în stare de inconştienţă sau de somnolenţă.

Subconştientul nu este capabil să raţioneze, aşa cum procedează mentalul conştient.

Cu alte cuvinte

Autorul explică de ce subconştientul nostru execută fără a proba dacă e bine sau rău , ordinul primit de la conştient. Subconştientul nu raţionează doar se conformează comenzii primite. Iată de ce aste cazul să avem mare grijă ce gânduri permitem să ne locuiască mintea conştientă. Iată de ce este cazul să ne disciplinăm mintea (conştientul) să rămâne setată pe pozitiv, chiar dacă lucrurile nu sunt întotdeauna roz. Gândurile negative, întreţin frinca şi generează de la stress până la boală.

Oamenii pozitivi, sunt deschişi şi mai mereu zâmbitori. Sunt extraordinar de agreabili şi toţi ne dorim să fim în preajma lor. Oare în viaţa acelora e chiar totul perfect?! Sigur că nu dar ei aleg în mod voit să aibă o atitudine pozitivă ştiind că de asta depinde şi sănătatea şi fericirea lor.

În concluzie

Avem întotdeauna posibilitatea de a alege starea de spirit pe care o avem. Atitudinea cu care privim viaţa este linia de forţă între sănătate şi boală, armonie şi stress, bucurie şi tristeţe, împlinire şi ratare, optimism şi pesimism, flexibilitate şi rigiditate, închistare şi deschidere către noi orizonturi. Butonul e la degetul mic al fiecăruia dintre noi. Eu ştiu ce am ales, dar voi ?!

Standard